Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Adwokat Andrzej Jezusek.

Jestem absolwentem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku stosunki międzynarodowe oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo.

W latach 2010 – 2012 odbyłem aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, którą łączyłem z pracą w kancelarii adwokackiej. Ukończenie aplikacji adwokackiej oraz praca w kancelarii umożliwiła mi zdobycie doświadczenia koniecznego do wykonywania zawodu i zapoznanie się z praktyką działania wymiaru sprawiedliwości.

Równolegle do aplikacji adwokackiej i pracy w kancelarii adwokackiej brałem udział w studiach doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia te ukończyłem uzyskaniem w 2013 r. tytułu doktora nauk prawnych w specjalności prawo karne.

Obecnie prowadzę Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Krakowie.

Lista publikacji naukowych:

 

 • Farmakologiczne obniżenie popędu seksualnego stosowane w ramach represji karnej w świetle zakazu tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania”, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP 2009/2;
 • Kara śmierci w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki, CzPKiNP 2010/4;
 • Przedawnienie karalności zbrodni komunistycznych w świetle uchwały SN z dnia 25 maja 2010 r., w sprawie o sygn. akt I KZP 5/10, CzPKiNP 2010/3;
 • Zastosowanie reguły in dubio pro reo przy rozstrzyganiu zagadnień prawnych, Państwo i Prawo 2012/6;
 • Orzeczenie sądowe w sprawie cywilnej jako rozporządzenie mieniem w rozumieniu art. 286 k.k., Przegląd Sądowy 2012/1;
 • Blankiet zupełny w orzecznictwie TK (w) I. Sepioło (red.), Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, Warszawa 2012;
 • Odpowiedzialność karna nauczycieli. Glosa do wyroku SN z 15 lutego 2012 (II KK 193/11), Przegląd Sądowy 2014/3 ;
 • Glosa do uchwały SN z 24 stycznia 2013 r. I KZP 19/12 (dot. wykładni art. 8 § 1 k.k.s. i zbiegu czynów zabronionych), Prokuratura i Prawo 2014/7-8;
 • Glosa do postanowienia SN z 27 marca 2014 r. I KZP 1/14 (dot. idealnego zbiegu przestępstwa z art. 177 § 1 lub § 2 k.k. z wykroczeniem z art 86 § 1 k.w.), Paragraf na drodze 2014 nr 11;
 • Brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego (w rozumieniu art. 13 § 2 k.k.), Państwo i Prawo 2015/3;
 • Glosa do uchwały SN z 28 stycznia 2014, BSA-I-4110-4/13 (dot. mocy wiążącej wykładni dokonanej w uchwale pełnego składu SN), Palestra 2015/2